2018-2022 DÖNEMİ VERİLERİNİ İÇEREN İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU (İDR)

2018-2022 DÖNEMİ VERİLERİNİ İÇEREN İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU (İDR)

KOSGEB, kamu kurumlarıyla yapılan veri paylaşım protokolleri kapsamında temin ettiği idari kayıtlar ile işletmeye özel temel parametreleri içeren İşletme Değerlendirme Raporu'nu (İDR) hazırlamış ve dijital bir ürün olarak 2019 yılının son çeyreğinde işletmelerin istifadesine sunmaya başlamıştır.
Devreye alınan sistem üzerinden bugüne kadar yaklaşık 40.000 işletme İDR’sini almıştır.

Rapor bir bütün olarak incelendiğinde işletmenin geçmiş beş yıllık performansı göz önüne alınarak yönetimsel kabiliyeti ve kapasitesi hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Bu özelliği ile rapor, işletmenin iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara işletme hakkında fikir vermekle birlikte işletmenin geçmiş beş yıllık dönemdeki gelişimini takip edebileceği bir öz değerlendirme imkânı da sunmaktadır. Bu sayede işletmenin veri temelli karar alması ve yönetim

süreçlerini iyileştirmesi sağlanabilecektir.

 

Bu süreçte işletmelerden aldığı geri bildirimlerde, işletmelerin İDR'yi ticari ilişkilerinde, ihracat

bağlantılarında, kurum ve kuruluşlarla münasebetlerinde ve finans sektörü ile kurduğu irtibatlarda kendilerini ifade edebilecek temel bir doküman olarak değerlendirdiği gözlemlenmiştir.
Ayrıca gerek işletmelerden İDR’lerinin dijital ortamda üçüncü kişilerle paylaşılması gerekse destek veren kurum/kuruluş ve bankalardan işletmeye ait İDR’nin temin edilmesi yönünde talepler gelmeye başlamıştır.

Söz konusu talepler doğrultusunda, Başkanlığı tarafından hem veri paylaşımı yükümlülüklerimiz ve veri güvenliği konusundaki hassasiyetimiz hem de işletmelere özellikle finansa erişim noktasında sağlayacağı katkı göz önüne alınarak,
İDR’nin güvenli bir şekilde işletme rızası alınarak paylaşımı için uygun altyapıya sahip olan Findeks Platformunun kullanılması yönünde Kredi Kayıt Bürosu ile işbirliği yapılmıştır.

Bu çerçevede sistem entegrasyonları tamamlandığını  ve İDR’nin 2018-2022 dönemi verileri içeren yeni versiyonunun Findeks Platformu üzerinden sunumuna başlanmıştır.
İşletme, Findeks Platformu üzerinden 5 TL ücret karşılığında kendi raporunu alabileceği gibi üçüncü kişilerin talep etmesi durumunda işletmenin rıza vermesi kaydıyla 15

TL karşılığında rapor temin edilebilecektir. İşletmenin ve/veya raporu talep edecek kişilerin Findeks Platformuna üye

olması gerekmekte olup www.findeks.com adresinden bu işlem yapılabilmektedir.

İDR ile ilgili detaylı bilgi, örnek rapor, rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri

dokümanına www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu adresine ulaşılabilmektedir.
Üyelerimize duyurulur.
KIZILTEPE TİCARET BORSASI


Tarih : 15.09.2023 / Yer : TOBB
Hit : 399