MALİ YÖNETİM POLİTİKASI

Muhasebe ilkelerine ve kurallarına uygun faaliyet gösteren, mali ve finansal kaynaklarını risk yönetimi esaslarına göre yöneten, izleyen ve kontrol ederek gerekli önlemleri alan bir kurumdur. Üyelerinden elde ettiği gelirleri, üye ihtiyaçları ve beklentileri için harcayan, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederken, gelir ve gider dengesini gözetmeyi ve temel mali yönetim ilkelerine uymayı benimsemiştir.Tarih: 26.04.2021
Hit: 8955