KIZILTEPE TARİHÇESİ

Kızıltepe, Mardin ilinin bir ilçesidir. Eski adı Tell Ermen'dir. Şehrin nüfusu 2008 yılına göre 198.672 'dır. 1973'te 21.000 olan nüfusu 1990'da 60.134'e, 2000'de 113.143'e, 2007'de 127.148'e çıkmıştır.

İlçenin bu günkü nüfusu merkezde 131.050 ve koylerde de 82.251 olmak üzere toplam nüfusu 213.101

Eski Çağlarda Dunaysır veya Düneysir ismiyle Artuklular döneminde kurulmuştur. Bu yerleşim Urfa ile Diyarbakır’ı Musul’a bağlayan ticaret yolu üzerinde konaklama merkezi olarak önem kazanmıştır. XIII.yüzyılda Eyyubiler tarafından yağmalanmış, daha sonra Selçuklular, İlhanlılar, Memluklular, Akkoyunlular, Artuklular ve Timur buraya hakim olmuştur.mitaniler de bizman lar bölgeye sahip olmuşlardır.

Dunaysır ismi, sonraki dönemlerde Koçhisar olarak değiştirilmiştir. 15. yüzyılda Karakoyunlular ile Akkoyunlular arasında sık sık el değiştirmiş, 16. yüzyılda Safeviler buraya hakim olmuştur. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında, 1517'de Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Artukluların önemli bir kenti olan Kızıltepe, sürekli savaş ve yağmalandığından, Artukluların çarşı, han, hamam, cami ve medreselerle zengin bir kent durumuna getirdikleri bu yerleşim Osmanlıların eline harap halde geçmiştir.

Artuklu dönemine ait, Ulu camii, Taşköprü, Tarassut Kulesi Şahkullubey Kümbeti, Harzem Harabeleri günümüze kadar ayakta kalan tarihi eserlerdir.Tarih: 26.04.2013
Hit: 20476