GENEL SEKRETER

Abdulkadir ŞAHİN
Genel Sekreter
Metin SERT
Genel Sekreter Yardımcısı