TEMEL VE ETİK DEĞERLER

  1. Kaliteli, Etkili ve Hızlı Hizmet Anlayışı
  2. Objektiflik, Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık
  3. Yenilikçi ve Sürekli Gelişmeye Yatkın
  4. Teknolojiye Uyumlu ve Kişisel Gizlilik Prensiplerine Duyarlı
  5. Katma Değer Yaratma ve Sunma Kararlılığı
  6. Üye, Çalışan ve Toplumsal Memnuniyet Odaklı
  7. Etkililik ve Verimlilik
  8. Saygınlık, Samimiyet ve Dürüstlük
  9. Sosyal Sorumluluk ve Katılımcılık 


Tarih: 24.04.2021
Hit: 3728