MALİ YÖNETİM POLİTİKASI

Kurumun muhasebe, vezne, satınalma, tedarikçi değerlendirme, satın alınan ürünleri taşıma, depolama, muhafaza ve ambalajlama işlemlerini 5174 sayılı kanun ile diğer ilgili kanunların gereklerine uygun olarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Muhasebe ilkelerine ve sistemine göre faaliyet gösteren ve mali kaynakların yönetimi izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlamaktadır. Kurumun mali yapısı ve kaynakları; Şeffaflık ve tarafsızlık ilkesi ile süreklilik ve mali risk yönetimi, tasarruf ve ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun olarak, üye ihtiyaçları ve beklentileri ile sosyal sorumluluk bilinciyle yürütülmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki temel mali yönetim ilkeleri uygulanacaktır:

  • Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi ile mali kaynakların kullanımı
  • Mali kaynakların etkin ve ekili kullanımı
  • Mali risk ve kurumsal riskleri göz önünde bulundurarak bütçeleme ve harcama
  • Kaynakları geliştirilmesi için borsa faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi


Tarih: 26.04.2013
Hit: 8355