DİSİPLİN KURULU

Seyfettin KURTAY
Başkan
Veysi DUYAN
Üye
Yaşar  KARABOĞA
Üye
Asım İLHAN
Üye
Cebrail BÜLBÜL
Üye
Abdulkerim ÖTER
Üye