STRATEJİK DÜŞÜNCE VE STRATEJİK YÖNETİM POLİTİKASI

Borsamız gerçekleştireceği tüm faaliyet ve süreçlerini stratejik düşünce çerçevesinde planlayan, uygulayan, izleyen ve değerlendiren bir kurumdur. Güçlü ve zayıf tarafları analiz etmiş, üyeleri ve kurum için değişen dünya şartlarını bilen, fırsat ve tehditlerin farkında olan, gelişen teknoloji ve rekabet olanaklarını değerlendirerek, öngörüsel yaklaşımlarla kısa-orta-uzun vadede geleceğe yönelik stratejik adımlar atan, buna uyun hedefler belirleyen ve faaliyetler gerçekleştiren bir kurumdur.

Bu amaçla stratejik plan ve buna uygun iş planı oluşturur, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik kalite yönetim sistemi ve TOBB Akreditasyon Sistemi süreçlerini belirleyerek etkinliğini sürekli iyileştirir. Yaptığı faaliyetleri iş planı izleme sistemine uygun olarak yıllık faaliyet raporları hazırlayarak kamuoyuna sunar. Tarih: 24.04.2021
Hit: 4864