Üye Memnuniyet Anketi

ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ

Puanlama Mükemmel
(5)
İyi
(4)
Orta
(3)
Zayıf
(2)
Yetersiz
(1)
1. Bölüm - Anket Soruları
1. TEMEL YETERLİLİKLER
1.1 Borsamız vizyon ve misyonuna uygun davranıyor mu? 5 4 3 2 1
1.2 Borsamız ekonomik kaynaklarını etkin kullanıyor mu? 5 4 3 2 1
1.3 Borsamız personelinin hizmetleri hakkındaki düşünceleriniz? (Hizmet Kalitesi, Davranış ve Bilgi Seviyesi) 5 4 3 2 1
1.4 Borsanın stratejik amaçları ve hedeflerinin yeterliliği için ne düşünüyorsunuz? (Stratejik Plan, Faaliyet raporu vs.) 5 4 3 2 1
1.5 Borsamızın haberleşme ve yayınlarını yeterli buluyor musunuz? (Web, Dergi, Sosyal Medya vs.) 5 4 3 2 1
1.6 Borsamızın online işlemleri ve bilişim altyapısını yeterli buluyor musunuz? (Online İşlemler, Yazılım vs) 5 4 3 2 1
1.7 Borsamızın üyeleri ile başarılı ilişkiler kurduğunu, öneri, şikâyet ve ihtiyaçlarını karşıladığını düşünüyor musunuz? 5 4 3 2 1
1.8 Borsanın Kalite yönetimi sisteminin etkinliği hakkında ne düşünüyorsunuz? 5 4 3 2 1
2. TEMEL HİZMETLER
2.1 Borsamızın taleplerinizi karşılama düzeyi hakkında ne düşünüyorsunuz? (Ekonomik Araştırmalar, Raporlar vs.) 5 4 3 2 1
2.2 Borsa yönetiminin, üyelerinin sorun ve beklentilerinin karşılanmasına yönelik temsili için ne düşünüyorsunuz? (Politikacılar, kilit karar alıcılar, bürokrasi ile lobi faaliyetleri) 5 4 3 2 1
2.3 Borsa üyeleri için bilgi, destek ve danışmanlık sağlıyor mu? (Projeler, hibe, teşvikler, AR-GE vs) 5 4 3 2 1
2.4 Borsamız üyelerin iş geliştirmesi ve eğitimleri hakkındaki çalışmaları yeterli midir? (İhtiyaç analizi, piyasa analizi, eğitimler, fuar vs.) 5 4 3 2 1
2.5 Borsanın üyelerin dış ticareti geliştirmeye yönelik çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? (Dış Ticaret Eğitimi, Yurtdışı İş Gezisi, Fuarlar, Piyasa Analizleri vs.) 5 4 3 2 1
2.6 Borsamızın Modern borsacılık işlemleri hakkında düşünceleriniz? (Satış Salonu, Online İşlemler, Bülten, Laboratuvar, Lisanslı Depoculuk vs.) 5 4 3 2 1
2. Bölüm – İletişim Yöntemi Tercihleri
a. Borsamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkında bilgilerin size hangi kaynaktan ulaştığınızı belirtiniz?
Telefon Faks E-posta SMS
Web Sayfası Basın Sosyal Medya Diğer
b. Borsamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaşmasını tercih edersiniz?
Telefon Faks E-posta SMS
Web Sayfası Basın Sosyal Medya Diğer
3. Bölüm – Eğitim Talepleri
İşletmenizin aşağıdaki hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz?
İşletmelerde Kurumsallaşma Eğitimi
Satış ve Pazarlama Taktikleri Eğitimi
Markalaşma Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
Finans Yönetimi Eğitimi
Dış Ticaret Eğitimi
E-Ticaret Eğitimi
Hibe ve Teşvikler
Kişisel Gelişim Eğitimleri
Tarım Ve Hayvancılık Teşvikleri Bilgilendirme Semineri
Lisanslı Depoculuk
Diğer Eğitim Talepleriniz
4. Bölüm – Borsamız Hakkında Düşünceleriniz
a) Üyeleri temsil etme düzeyini nasıl buluyorsunuz? 5 4 3 2 1
b) Üye şikayet, öneri ve taleplerine etkin çözüm bulma hakkındaki görüşünüz? 5 4 3 2 1
c) Sunulan eğitimlerin/seminerlerin faydası ve kalitesi hakkındaki görüşünüz? 5 4 3 2 1
d) Borsa personelinin hitap ve davranış şekilleri hakkındaki görüşünüz? 5 4 3 2 1
e) Gerektiğinde Üst Yönetime Ulaşabilme konusundaki hakkındaki görüşünüz? 5 4 3 2 1
f) Faaliyet verdiğiniz sektörün geliştirilmesine yönelik borsa çalışmaları hakkındaki görüşünüz? 5 4 3 2 1
5.Bölüm – Şikayet, Öneri ve Talepleriniz
Borsamızdan aldığınız hizmet ve beklentiler hususunda varsa şikâyet ve önerilerinizi sıralayınız
1-
2-
3-
4-
5-
6.Bölüm – Üye Bilgi Güncelleme
Firma Adı
İş/Cep Tel
E-Mail
İşyeri Adresi