İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İşe alımlarda ve Personelin Eğitim Performans ve kariyer durumuna göre istihdam ile iş verimliliğini yükselterek gelişim seviyesini ve Personel kalitesini sürekli arttırmaktır.

Borsa üyeleri için yerine getireceği hizmetleri eksiksiz ve stratejik planlamaya uygun olarak yerine getirmeyi planlamaktadır. Bu kapsamda personel ve üye memnuniyetinin azami bir biçimde sağlandığı bir politika öngörülmüştür. Borsa tarafından uygulanacak temel insan kaynakları ilkeleri aşağıdaki sıralanmıştır:

  • Personelin hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilme için uygun ortamı yaratmak ve eğitim olanaklarını sağlamak,
  • Bireysel farklılıkları doğru biçimde değerlendirecek sistemleri kurmak ve işletmek,
  • Performans sistemi ile IK yönetimi ve Performansı objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek,
  • Performans sistemine uygun ödüllendirme, beklenenin altında kalan performansın gelişmesine destek olmak


Tarih: 26.04.2013
Hit: 8330