ÜYELİK İÇİN İSTENEN BELGELER GERÇEK KİŞİLER İÇİN : (ŞAHIS)

  • TİCARET SİCİL GAZETESİ VEYA ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL GAZETESİNİN ASLI VEYA ONAYLI ÖRNEĞİ YA DA SİCİL TASDİKNAMESİ
  • ONAYLI VE FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ
  • NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİ
  • İKAMETGAH
  • YENİ ÇEKİLMİŞ ÜÇ ADET FOTOĞRAF
  • VERGİ LEVHASI VE VERGİ KAYDINI GÖSTERİR BELGE
  • TİCARET BORSASI KAYIT BEYANNAMESİ
  • MEVZUATLA İSTENEN VEYA BORSAMIZCA GEREKLİ GÖRÜLECEK DİĞER BELGELER


Tarih: 26.04.2013
Hit: 9147