KURUMSAL RİSK POLİTİKASI

Borsanın verdiği her hizmet ve yaptığı her etkinlik için süreç ve risk analizi yaklaşımını esas almıştır. Bu yaklaşımı borsa süreçlerinin iyileştirilmesi ve risklerin en aza indirilmesi, önlenmesi ve bertaraf edilmesine yönelik kullanır. Risklerin getirebileceği fırsatlar belirler, planlar ve değerlendirerek kurumun, üyelerinin ve ilgili tarafların gelişmesine katkı sağlar.Tarih: 24.06.2021
Hit: 4595