KURUMSAL RİSK POLİTİKASI

Borsanın her biriminin gerçekleştirdiği çalışmalara istinaden kurumsal risk analizi gerçekleştirilmiştir. Kurumsal risk analizi borsa süreçlerinin iyileştirilmesi ve risklerin tolere edilmesi, önlenmesi,  en aza indirgenmesi ve bertaraf edilmesine yönelik kullanılacaktır. Kurumsal Risk Analizi stratejilerle yönetilen, riskleri minimize eden bir yaklaşımla Borsanın her alt birimine yönelik gerçekleştirilecektir. Risklerin getirebileceği fırsatlar belirlenecek, değerlendirilecek ve üyelerin hizmetine sunulacaktır.Tarih: 24.07.2017
Hit: 4185