YILLIK AİDAT

Yıllık Aidat tahakkuk edilir.

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

2021 Yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi

Derecesi Kayıt Ücreti Yıllık Aidat
fevkalade 1.500,00 TL 1.500,00 TL
1. Derece 1.000,00 TL 1.000,00 TL
2. Derece 900,00 TL 900,00 TL
3. Derece 800,00 TL 800,00 TL
4. Derece 700,00 TL 700,00 TL

 

Değişikliklerin bildirilmesi

Borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı uygun her türlü alternatif, gerçekleştiği yerde bir ay içinde, kayıtlı durumda borsalara bildirmek olduğunu.Tarih: 26.04.2013
Hit: 10657