MUHASEBE

Borsamızın mali ve idari faaliyetlerinin ve işlemlerinin sağlıklı, güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve TOBB bütçe ve muhasebe yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre muhasebe kayıtlarının tutulduğu, kayıtlı üyeler ile ilgili aidat tahsilatlarının yapıldığı, tescil işlemlerinden doğan stopaj ve fon tahsilatının ve takibinin yapıldığı servistir. Üyelerin mali ve vergi ile ilgili problemlerine çözüm üretmek amacıyla ilgili merciler nezdinde gereken temasların yürütülmesini sağlar.

Borsa binasının genel bakımı ,ısıtma, soğutma, su ve elektrik tesisatı ile ilgili gerek bakım gerekse onarım işlerinin yapılmasını yürütür.Tarih: 26.04.2013
Hit: 8239