ÜYELİK İÇİN İSTENEN BELGELER TÜZEL KİŞİLER İÇİN    : (ŞİRKET)

  • TİCARET SİCİL GAZETESİNİN ASLI VEYA ONAYLI ÖRNEĞİ
  • VERGİ LEVHASI VE VERGİ KAYDINI GÖSTERİR BELGE
  • TEMSİLCİLERİN NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİ.
  • TEMSİLCİLERİN ONAYLI VE FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ
  • TEMSİLCİLERİN YENİ ÇEKİLMİŞ ÜÇ ADET FOTOĞRAFI
  • TEMSİLCİLERİN İKAMETGAHI
  • NOTER TASDİKLİ ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
  • TİCARET ODASI SİCİL KAYDI
  • TİCARET BORSASI KAYIT BEYANNAMESİ


Tarih: 26.04.2013
Hit: 9106