KOSGEB DESTEK PROGRAMI HK.

KOSGEB DESTEK PROGRAMI HK.

Değerli Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;MKİ Hızlı Destek Programı Uygulama Esaslarında hükmü bulunan “180 prim gününden fazla çalışmamış” ifadesinin “30 prim gününden fazla çalışmamış” olarak değiştirilmesi, ayrıca 100 bin TL faizsiz ve teminatsız geri ödemeli desteğin 200 bin TL’ye yükseltilmesi talep edildiğini ve  Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, dış finansman sağlayıcılarla birlikte tasarlanan proje kapsamında yürütülmektedir. İstihdam edilecek personellerde aranacak şartlar proje taraflarıyla birlikte; desteğin hedef kitlesinin öncelikli istihdam ihtiyaçları, bütçe imkanları, genç ve kadın istihdamı öncelikleri gibi parametre ve kıstaslar dikkate alınarak belirlenmiş ve KOSGEB web sayfasında ilan edilmiştir.

Programa yapılan başvuru sayısı, dış kaynaklardan sağlanan bütçe kısıtı ve ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurularak programın 4. dönem başvuruları için yeni istihdam edilecek personel başına verilen destek tutarı 125 Bin TL’ye çıkarılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

KIZILTEPE TİCARET BORSASI


Tarih : 21.09.2022 / Yer : TOBB
Hit : 148