MARDİN ODALARI/BORSALARI YENİ DÖNEME GÜÇLÜ BİR KURUMSAL ALTYAPI İLE GİRMEYİ HEDEFLİYOR

MARDİN ODALARI/BORSALARI YENİ DÖNEME GÜÇLÜ BİR KURUMSAL ALTYAPI İLE GİRMEYİ HEDEFLİYOR

Highslide JS

Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, müşterek toplantılarının 22.sini gerçekleştirdi. Toplantı, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde Dicle Kalkınma Ajansı genel merkezinde yapıldı.

20 Mart 2023’te düzenlenen toplantının katılımcıları şöyleydi: Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, Genel Sekreteri Çetin Sasa, Akreditasyon Sorumlusu Elif İlhan, Başkan Danışmanı Mehmet Uncu, Proje Asistanı Murat Soydemir; Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Murat Katı; Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Akreditasyon Sorumlusu Ferhat Dündar; Nusaybin Ticaret Borsası (NTB) Meclis Başkanı Abdulhakim Aytimur, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Meclis Başkanı Şehmus Aydın; MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, MAÜKÖK Koordinatörü, TOBB/TEPAV ve Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: Odaların/Borsaların Deprem Sürecindeki Faaliyetleri ve Geleceğe İlişkin Projeksiyonları, Odaların/Borsaların İyi Uygulamaları, Odaların/Borsaların Medyada Görünürlük Faaliyetleri, Gündemde Bulunan Projelere/Faaliyetlere İlişkin Müzakereler, MAÜSEM Sosyal Girişimcilik Eğitim Programının Takdimi, TOBB’un Yeni Akreditasyon Sistemine Dair Bilgi Sunumu, MARKAP’ın Kurumsal Yapılanmasına Dair Müzakereler, Anadolu Bilişim Festivali, Kadın ve Genç Girişimci Kurullarının Oluşturulması, Mardin Araştırma Raporlarının Hazırlanması, Akademik Danışmanlık Dönem Faaliyet Çizelgesi.

Mardin Odaları/Borsaları, dönem içinde gerçekleştirdikleri şu iyi uygulama örnekleri hakkında bilgiler verdi:

 • KTB: Hizmet binasına yönelik faaliyetler, Çiftçilerin bilinçlendirilmesine yönelik programlar, Odalar/Borsalar ile akreditasyona ilişkin bilgi-tecrübe paylaşımı, Afet analizleri ve bu bağlamda risk yönetimi çalışmaları, Kurumsal müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çalışmaları/uygulamaları, Mardin Bulguruna yönelik Ur-Ge projesi.
 • KTSO: Mardin Bulguruna yönelik tutundurma faaliyetleri, Akreditasyon çalışmaları, TOBB Anadolu Lisesi çalışmaları.
 • MTSO: Kurumsal kimlik çalışmaları, Tekstil, kuruyemiş ve inşaat sektörleri istişare toplantıları, Tekstil ve gıda sektörlerine yönelik uluslararası fuarlara katılım çalışmaları.
 • NTB: 2023-26 dönemi stratejik plan faaliyetleri, Stratejik plana AB Yeşil Mutabakatının dahil edilmesi, Hayvancılık sektörüne yönelik çalışmalar, Yerel ürünlerin promosyonuna ilişkin proje çalışmaları, Siirt Fıstığına ilişkin faaliyetler.
 • NTSO: Stratejik plan çalışmaları, Eğitim faaliyetleri, Beyazsu’ya ilişkin idarî yapılanma çalışmaları, Kurumsal üyelere yönelik faaliyetler.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

 • Devam eden projelerin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Bunların başlıcaları şöyledir: Yeni dönemde MTSO’nun takım liderliğinde Mardin Oda/Borsa Müşterek Proje Ekibinin etkinliğinin artırılması, Üyelerin e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi ve ilave olarak farklı kurumlarla yapılacak iş birlikleriyle çevreye yönelik katma değerin yükseltilmesi, Yerel Sınaî Ürünlerin Promosyonu, AB Yeşil Mutabakatına dair faaliyetler, MAÜ-Mardin Odaları/Borsaları ortak kitap projesi, Anız yakımının engellenmesine dair TÜBİTAK projesinde iş birliği.
 • MAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (MAÜSEM) ile veya başka kurumlarla iş birliği yapılarak üyelere yönelik “Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı”nın uygulanması hakkında tavsiye kararı alındı. Faaliyetleri esnasında iktisadî boyut yanında toplumsal, çevresel, yenilikçi ve teknolojik yapıyı odağına/ilgi alanına alan ve böylece sosyal faydayı önceleyen girişimcilik türü olarak tanımlanan ‘Sosyal Girişimcilik’ programları ile üyelerin bu yöndeki potansiyelinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
 • Toplantıda, TOBB’un Yeni Akreditasyon Sistemi müzakere edildi. Odalar/Borsalar bu kapsamda TOBB tarafından düzenlenen eğitim programlarından edindikleri bilgileri-tecrübeleri paylaştı. Bu çerçevede yeni dönemde şu hususlarda bilgi alışverişi gerçekleştirilmesi ve iş birliği yapılması kararlaştırıldı: stratejik plan hazırlama/uygulama, finansal okuryazarlık programları, insan kaynakları yönetimi, medya-dijital yönetişim, bilişim teknolojileri, kurumsal CRM, yeni nesil hizmetler, meslek komitelerinin reorganizasyonu, personele ilişkin yeterlilik, personel bazlı performans ölçümü, profesyonel yönetim, risk yönetimi, yönetimin etkinliğinin değerlendirilmesi, proje hazırlama, lobicilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması.
 • Mardin Kalkınma Platformu’nun (MARKAP) kurumsal yapılanmasına dair müzakerelerde bulunuldu. Bu çerçevede, farklı sektörlerde (tarım, gıda, tekstil, turizm, eğitim, sağlık, lojistik vs.) ihtisas komisyonları vasıtasıyla MARKAP’ın kurumsal alt yapısının sağlam bir zeminde oluşturulmasının önemine değinildi. Bu hususun müteakip MARKAP toplantısında müzakere edilerek ilgili adımların atılmasına karar verildi.
 • Kadın ve genç girişimci kurullarının oluşturulması sürecinde Odaların/Borsaların aktif katılımının sağlanması ve ortak bir biçimde hareket edilmesine karar verildi.
 • Mardin’e ilişkin araştırma raporlarının hazırlanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede MAÜ ile sosyo-ekonomik raporların, tezlerin ve araştırma raporlarının hazırlanması hususunda daha yakın iş birliğinde bulunulması gerektiği vurgulandı.

23.Müşterek Toplantının, Temmuz 2023’te Nusaybin Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

 


Tarih : 20.03.2023 / Yer : MARDİN TSO
Hit : 371