TMO MISIR SATIŞI HK.DUYURU

TMO MISIR SATIŞI HK.DUYURU

TMO MISIR SATIŞI HK.DUYURU

Toprak Mahsulleri Ofisi Kuruluşu tarafından  2023  Şubat  ayında  satışa  açılan  mısırlardan  bakiye  Adana  ve  Hatay Toprak Mahsulleri Ofisi  Başmüdürlükleri  stoklarında  bulunan  mısırlar;  kanatlı  hayvan  yetiştiriciliği  yapanlar  (beyaz  et  ve yumurta)  ile  yem  fabrikalarına  bakiye  fiili  tüketimleri  ölçüsünde  serbest  olarak  peşin  bedel  mukabili satılacaktır. Söz  konusu  mısır  satışından  istifade  etmek  isteyen  kullanıcıların  bağlı  bulunduğu  hinterland Toprak Mahsulleri Ofisi Kuruluşu müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.
 

TMO MAKARNALIK BUĞDAY SATIŞI HK. DUYURU

Toprak Mahsulleri Ofisi Kuruluşu stoklarında  bulunan  makarmalık  buğdaylar  2023  Mart  ayı için makarna, şehriye ve bulgur fabrikalarına yönelik satışa açılmış, satışlara ilişkin usul ve esaslar daha önce duyurulmuştu. Bu defa Mart ayında satışa açılan makarnalık buğdaylardan bakiye miktarlar kullanıcılarına fiili tüketimleri ölçüsünde serbest olarak satılacaktır. Söz konusu satışlardan istifade etmek isteyenlerin TMO hinterland müdürlüğüne müracaatta bulunması gerekmektedir.

Üyelerimize Duyurulur.      

KIZILTEPE TİCARET BORSASI  

 


Tarih : 20.03.2023 / Yer : TMO
Hit : 794