MARDİN ODALARI/BORSALARI E-TİCARETİ 2021 YILI TEMATİK HEDEFİ OLARAK BELİRLEDİ

MARDİN ODALARI/BORSALARI E-TİCARETİ 2021 YILI TEMATİK HEDEFİ OLARAK BELİRLEDİ

Highslide JS

Mardin’de tüm Odaların/Borsaların katılımıyla düzenlenen ve bölgesel kalkınma faaliyetlerine katkı amacının güdüldüğü müşterek toplantıların 17.’si gerçekleştirildi. Toplantı, Nusaybin Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde yapıldı.

16 Mart 2021’de düzenlenen toplantı iki oturum şeklindeydi. İlki Genel Sekreterler/Yardımcıları ve Akreditasyon Sorumlularıyla, ikincisi ise üst ve orta yöneticilerle gerçekleştirilen oturumların bütün katılımcıları şöyleydi:

Nusaybin Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Meclis Başkanı Abdulhakim Aytimur, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Akreditasyon Sorumlusu Ferhat Dündar; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Genel Sekreteri Çetin Sasa; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş; TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: Odaların/Borsaların İyi Uygulamaları, Odaların/Borsaların Medyada Görünürlük Faaliyetleri, Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği Kurulu (MAÜKÖK) ve Odalar/Borsalar, Kurumsal Yayınlar ve Odalar/Borsalar, Odalar/Borsalar ve Kurumlar Arası İşbirlikleri, Çevrimiçi Kariyer Platformu (ÇEKAP) ve Odaların/Borsaların Katkıları, Mardin Oda/Borsa Müşterek Proje Ekibinin Faaliyetleri, Yeni Dönem Ana Faaliyet Odağı: Maksimum başarı için tek hedefe yoğunlaşmak, Akademik Danışmanlık Dönem Faaliyet Çizelgesi.

Mardin Odaları/Borsaları, dönem içinde gerçekleştirdikleri şu iyi uygulama örnekleri hakkında bilgiler verdi:

 • KTB: Büyük arazilerde fertigasyon sisteminin uygulanmasına ilişkin AB projesi.
 • KTSO: Coğrafî işaretlere ilişkin AB projesi.
 • MTSO: Midyat OSB’nin kuruluş çalışmaları.
 • NTB: Borsa işlemlerinde e-imza doğrulama sisteminin uygulanması.
 • NTSO: Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ile dış ticaret eğitim çalışmaları.

Toplantıda alınan kararlar şöyledir:

 1. Mardin Artuklu Üniversitesi’ni ‘bölgesel kalkınma odaklı’ bir kurum hâline getirerek şehrine ve bölgesine katma değer seviyesini yükseltme ana hedefine odaklanan Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği Kurulu (MAÜKÖK) ile Odaların/Borsaların muhtemel işbirliği imkânları müzakere edildi. Yeni dönemde söz konusu Kurul ile organik ve inorganik bağlantılar sağlanarak yoğun bir işbirliği içine girilmesi kararlaştırıldı.
 2. Odaların/Borsaların kurumsal yayınlara destek sağlaması konusunda müzakereler gerçekleştirildi. Bu amaçla, Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi ve Akademik Danışmanlık Uygulaması kapsamında Üniversitelerle işbirliği imkânlarının araştırıldığı bir çalışmaya katkı sağlanması kararlaştırıldı.
 3. Odalar/Borsalar ve kurumlar arası işbirliklerinin yeni dönemde de sürdürülmesi kararlaştırıldı. İlk etapta Mardin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile irtibat sağlanacak. Bu kapsamda, Siirt Fıstığı fidanları temin edilerek ve üreticilere dağıtılarak bölgede üretimin artırılmasına katkıda bulunulması hedefleniyor. Ayrıca, yer fıstığı ekim alanlarına ilişkin fikir alışverişinde bulunularak bu yönde de olumlu birtakım adımlar atılması öngörülüyor.
 4. TOBB/TEPAV tarafından yürütülen “Meslek Lisesi Öğrencilerinin Becerilerinin Boylamsal Olarak Takibiyle Veri Odaklı Çevrimiçi Kariyer Merkezi Kurulum Projesi” hakkında müzakerelerde bulunuldu. Bu kapsamda, Çevrimiçi Kariyer Platformunun (ÇEKAP) oluşturulması sürecinde Mardin ayağıyla ilgili olarak Odaların/Borsaların gerekli katkıyı sağlamaları konusunda mutabakata varıldı.
 5. Mardin Oda/Borsa Müşterek Proje Ekibinin potansiyel faaliyetleri ele alındı. Yeni dönemde Proje Ekibinin fizikî ve sanal ortamlarda bir araya gelerek ortak proje fikirleri üzerinde çalışmaları kararlaştırıldı.
 6. Yeni Dönem Ana Faaliyet Odağı hususunda müzakereler gerçekleştirildi. Bu kapsamda “Maksimum başarı için tek hedefe yoğunlaşmak” fikri ele alındı ve Odaların/Borsaların birden fazla hedef tespit ederek etkinliğini azaltması yerine tek bir hedefe ulaşarak maksimum çıktı elde etmesi gereğine dikkat çekildi. Bu çerçevede, Mardin Odaları/Borsaları, 2021 yılı tematik hedefi olarak “Üyelerin e-ticaret kapasitelerini geliştirme” hedefine odaklanma kararı aldı. Bu amaçla, üyelerin ürünlerini e-ticaret sistemi üzerinden pazarlaması/satışı ile ilgili entegrasyonu hedefleniyor. Buna ilişkin faaliyetleri Müşterek Proje Ekibi gerçekleştirecek.

18.Müşterek Toplantının, Haziran ayında Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.


Tarih : 16.03.2021 / Yer : NUSAYBİN TİCARET BORSASI
Hit : 107