YILLIK AİDAT

Kızıltepe Ticaret Borsası üyelerine aşağıdaki tarife esas alınarak Yıllık Aidat tahakkuk edilir.

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

2018 Yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi

Derecesi Kayıt Ücreti Yıllık Aidat
Fevkalade 1.000,00 TL 1.000,00 TL
1. Derece 350,00 TL 350,00 TL
2. Derece 300,00 TL 300,00 TL
3. Derece 280,00 TL 280,00 TL
4. Derece 250,00 TL 250,00 TL

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları borsalara bildirmek zorundadır.Tarih: 26.04.2013
Hit: 6891