YILLIK AİDAT

Yıllık Aidat tahakkuk edilir.

KAYIT FİYATETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

2020 Yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi

Derecesi Kayıt Ücreti Yıllık Aidat
fevkalade 1.400,00 TL 1.400,00 TL
1. Derece 900,00 TL 900,00 TL
2. Derece 800,00 TL 800,00 TL
3. Derece 700,00 TL 700,00 TL
4. Derece 600,00 TL 600,00 TL

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gerekli her türlü değişiklik, gerçekleştiği sırada bir ay içinde, kayıtlı durumda borsalara bildirmek olduğunu.Tarih: 26.4.2013
Hit: 8506