TOBB GENEL KURUL DELEGELERİ

Mehmet ŞAHİN
GENEL KURUL DELEGESİ
Nezir YILDIZ
GENEL KURUL DELEGESİ
Faysal SUN
GENEL KURUL DELEGESİ
Serdar NECİMOĞLU
GENEL KURUL DELEGESİ
Sedat ŞAHİN
GENEL KURUL DELEGESİ