TOBB GENEL KURUL DELEGELERİ

Nezir YILDIZ
GENEL KURUL DELEGESİ
Mehmet ŞAHİN
GENEL KURUL DELEGESİ
Sedat ŞAHİN
GENEL KURUL DELEGESİ
Serdar NECİMOĞLU
GENEL KURUL DELEGESİ