BORSA YILLIK AİDAT DUYURUSU

BORSA YILLIK AİDAT DUYURUSU

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 50.maddesine istinaden, üyelerimizin yıllık aidatlarını HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.

Yıllık Aidatların Son Ödeme Günü,

1.Taksit  30 HAZİRAN 2020

2.Taksit  31 EKİM 2020

Zamanında ödenmeyen aidatlara 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı uygulanır.

Üyelerimizin herhangi bir cezai müeyyideye kalmamaları için aidatlarını yasal süre içinde ödemeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.    


Tarih : 15.10.2020 / Yer : KIZILTEPE TB
Hit : 57