2021 YILI TASLAK BUĞDAY ALIM BAREMİ

2021 YILI TASLAK BUĞDAY ALIM BAREMİ

2021 döneminde uygulanacak hububat alım baremindeki ekmeklik buğday gruplaması içerisinde yer alan ekmeklik buğday çeşitleri konusunda değerlendirmelerde bulunmak üzere 15 Eylül 2020'de video konferans yöntemi ile Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü, Bakanlığımızın ilgili birimleri, Ankara Tohumculuk Tescil ve Serti fıkasyon Merkezi Müdürlüğü, Ticaret Borsaları* TSÜAB, TSE, TKKMB, UHK, OAİB. TİGEM, TUSAF, TZOB, PANKOBİRLİK, Bahri Dağdaş ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüleri temsilcilerinin de yer aldığı 2021 Yılı Ekmeklik Buğday Çeşitleri Değerlendirme Toplantısı düzenlenmiştir.

Toplantı sonucunda kararlaştırılan 2021 Yılı Taslak Buğday Alım Baremi ekte gönderilmiş olup aynı zamanda www.tmo.gov.tr sitesinde de yayımlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


Tarih : 1.10.2020 / Yer : KIZILTEPE TB
Hit : 153