FAS TARAFINDAN AÇILAN LOKOMOTİF ALIMI, BİR LOKOMOTİF BAKIM VE ONARIM TESİSİNİN İNŞASI VE BİR ÜRETİM TESİSİNİN İNŞASINA İLİŞKİN İLGİLİLERİN TESPİTİ İHALESİ

FAS TARAFINDAN AÇILAN LOKOMOTİF ALIMI, BİR LOKOMOTİF BAKIM VE ONARIM TESİSİNİN İNŞASI VE BİR ÜRETİM TESİSİNİN İNŞASINA İLİŞKİN İLGİLİLERİN TESPİTİ İHALESİ

Değerli Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, 2025-2030 döneminde yılda 10 ila 20 lokomotif alımı, bir lokomotif bakım onarım tesisinin inşası ve üretimi, iç ve dış piyasaya yönelik bir lokomotif üretim tesisinin inşasına ilişkin "İlgililerin Tespiti İhalesi" açılmıştır. İhale dosyası kamu ihaleleri portalı (www.marchespublics.gov.ma) ve Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) web sitesinden (www.oncf.ma) temin edilebilir. İhalede verilen üç hizmet birbirinden ayrılmazdır. 
İlgilenebilecek firmaların kamu ihaleleri portalı üzerinden "Cellule COD - Service Global Sourcing, 8 bis, rue Abderrahmane El Ghafiki 10090, Agdal, Rabat" adresine alındı belgesi mukabilinde başvurabileceği ya da taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderilebileceği belirtilmektedir. 
Başvurular yerel saatle 16 Kasım 2022 saat 09:00'a kadar teslim alınacaktır.
Ekte orjinal Fas İhale Duyurusuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Bilgilerinize sunulur.
KIZILTEPE TİCARET BORSASI

Tarih : 26.09.2022 / Yer : TOBB
Hit : 185