MARDİN ODALARI/BORSALARI FARKLI ALANLARDA ORTAK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRECEK

MARDİN ODALARI/BORSALARI FARKLI ALANLARDA ORTAK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRECEK

Highslide JS

Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, müşterek toplantılarının 23.sünü gerçekleştirdi. Toplantı, Nusaybin Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde yapıldı.

27 Temmuz 2023’te düzenlenen toplantının katılımcıları şöyleydi: Nusaybin Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Meclis Başkanı Abdulhakim Aytimur, Meclis Üyeleri Davut Ayaz, Şeyhmus Yalçın, Abdülaziz Kaplan, Mehmet Aldemir, Abdülhalim Aydın, Şeyhmus Peker, Disiplin Kurulu Başkanı Fehmi Süleymanoğlu, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Akreditasyon Sorumlusu Ferhat Dündar; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, Genel Sekreteri Çetin Sasa, Başkan Danışmanı Mehmet Uncu; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş; MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, MAÜKÖK Koordinatörü, TOBB/TEPAV ve Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: Akademik Danışmanlık Programının Mevcut Durumu, Odaların/Borsaların İyi Uygulamaları, Odaların/Borsaların Medyada Görünürlük Faaliyetleri, Gündemde Bulunan Projeler/Faaliyetler, Odaların/Borsaların Kurumsal Yapısı, Odaların/Borsaların Meslek Komitelerinin/İhtisas Komisyonlarının Etkinliğinin Artırılması, Kadın ve Genç Girişimci Kurullarının Oluşturulması, Mardin’de Havayolu Ulaşımı Sorunları, Potansiyel Nitelikli Müşterek Projeler, Akademik Danışmanlık Dönem Faaliyetleri.

Mardin Odaları/Borsaları, dönem içinde gerçekleştirdikleri şu iyi uygulama örnekleri hakkında bilgiler verdi:

 • KTB: Cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında hizmet binasına yönelik faaliyetler, Bölge içi ve dışı Odalar/Borsalar ile akreditasyona ilişkin bilgi-tecrübe paylaşımı, Mardin Bulguruna yönelik Ur-Ge projesi.
 • KTSO: TOBB Anadolu Lisesi çalışmaları, Tekstilkent proje çalışmaları, Oda ticaret sicil hizmetlerine yönelik veri bankası oluşturma çalışmaları, Kurumsal müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çalışmaları/uygulamaları, Belge yönetim sistemine dair çalışmalar.
 • MTSO: Personele yönelik eğitim programları, Meslek komitelerinin işlerliğinin/etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında toplantılar.
 • NTB: Ürün çeşitlendirmesi kapsamında Siirt Fıstığına ilişkin faaliyetler, Kurumsal müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çalışmaları/uygulamaları, Belge yönetim sistemine dair çalışmalar, Meslek Yüksekokulunda bölüm çeşitlendirmeye (lojistik, turizm, tekstil, hayvancılık) yönelik girişimler.
 • NTSO: Eğitim faaliyetleri, Kalkınma ajansı ile teknik destek projesi çalışmaları, Kurumsal müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çalışmaları/uygulamaları.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

 • Akademik Danışmanlık Programının mevcut durumu ele alındı. Ağustos’ta sona erecek olan programın benzer içerikle yerel ölçekte sürdürülmesi planlanıyor.
 • Devam eden projelerin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Bunların başlıcaları şöyledir: Yeni dönemde MTSO’nun takım liderliğinde Mardin Oda/Borsa Müşterek Proje Ekibinin etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda proje ekip üyeleri, yeni projelerde aktif rol alacak. Ayrıca, AB Yeşil Mutabakatına dair faaliyetlere özel bir önem verilecek. Yayımlanan MAÜ-Mardin Odaları/Borsaları ortak kitabının promosyonuna devam edilecek. Bu kapsamda eserin içeriği itibariyle ilgili kesimlere ulaştırılması suretiyle katma değerinin artırılmasına çalışılacak.
 • Odaların/Borsaların kurumsal yapısı özel bir gündem maddesi olarak ele alındı. Bu çerçevede Akademik Danışman tarafından “Kurumsal Yapının Nasıl Oluşturulacağına ve Bu Süreçteki Temel Bazı İlkelere” dair bilgiler aktarıldı. Odaların/Borsaların üyeleri ve kamuoyu memnuniyeti için güçlü birer kurumsal yapı inşasında bulunmaları gereğine vurguda bulunuldu.
 • Odaların/Borsaların Meslek Komitelerinin/İhtisas Komisyonlarının Etkinliğinin Artırılması hususu da müzakere edildi. Bu kapsamda, her Odanın/Borsanın tüm meslek komitelerini işler ve etkin hâle getirebilmesi için gerekli toplantıların yapılması hususu ele alındı. Nitekim bunu uygulayan Odaların/Borsaların önemli çıktılar elde ettiği ve ulaşılan sonuçların hem kurumlara hem üyelere hem de kamuoyuna önemli katkılar sağladığı dile getirildi.
 • Kadın ve genç girişimci kurullarının oluşturulması sürecinde tüm Odaların/Borsaların etkin bir katılımda bulunmasına karar verildi. Yeni dönemde bu kurulların oluşturulmasında ve işletilmesinde birlikte hareket edilecek.
 • Mardin’de havayolu ulaşımı sorunları da ele alındı. Bu kapsamda Odalar/Borsalar ortak bir talep metni oluşturarak imzaladı ve bunları Ulaştırma Bakanlığı’na ve THY’ye iletmeye karar verdi. Ayrıca bu hususta medya kaynakları vasıtasıyla lobi faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Böylece Mardin’deki havayolu ulaşımında yaşanan uçak sefer sayısı sorununa çözüm bulunmasına çalışılacak.
 • Potansiyel nitelikli müşterek projeler müzakere edildi. Bu kapsamda DİKA, TÜBİTAK ve AB projelerinde ortak hareket edilmesi kararlaştırıldı.

24.Müşterek Toplantının, Kasım 2023’te Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.


Tarih : 27.07.2023 / Yer : NUSAYBİN TB
Hit : 137