MAÜ-ODA/BORSA ORTAK YAYINI MARDİN’İN BAZI SEKTÖREL SORUNLARINI DETAYLICA İRDELİYOR

MAÜ-ODA/BORSA ORTAK YAYINI MARDİN’İN BAZI SEKTÖREL SORUNLARINI DETAYLICA İRDELİYOR

Highslide JS

Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör İş Birliği Koordinatörlüğü (MAÜKÖK), MAÜ’yü ‘bölgesel kalkınma odaklı’ bir kurum hâline getirerek şehrin ve bölgenin katma değer seviyesini yükseltme ana hedefine yönelik olmak üzere icra ettiği faaliyetlerden bir yenisini daha gerçekleştirdi. Bu kapsamda, “Mardin’in Sektörel Panoraması; Tematik Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” isimli bir editörlük kitabı yayımladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ve Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsalarının (Kızıltepe Ticaret Borsası, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası ve Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası) ortak yayını olan kitap, Mardin’in çeşitli sektörel sorunlarını ele alarak çözüm önerilerinde bulunmaktadır.

MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, MAÜ Kamu Özel ve Karma Sektör İş Birliği Koordinatörlüğü (MAÜKÖK) Koordinatörü ve TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Behzat Ekinci editörlüğünde hazırlanan eserde, Mardin’in tarım, sanayi ve hizmet sektörleri çeşitli yönleri itibariyle ele alınmaktadır.

Ağırlıklı olarak Mardin Artuklu Üniversitesi’nden olmakla birlikte Türkiye’nin farklı üniversitelerinde görev yapan 22 akademisyen tarafından hazırlanan bu çalışmanın odak noktasını Mardin ortak paydası oluşturmaktadır. Bu çerçevede şehrin/bölgenin bazı yapısal sorunları tespit edilerek çözüm önerilerinde bulunulmaktadır.

Eserin oluşturulma fikri, MAÜKÖK’e ve Mardin’deki sektörel temsilci kuruluşlarla gerçekleştirilen istişare toplantılarına dayanmaktadır. 2022-23 döneminde MAÜ akademisyenleri ile çok sayıda toplantıda bir araya gelen kamu, özel ve karma sektör temsilcileri; Mardin’de başta tahıl, tekstil ve turizm olmak üzere tarım, sanayi ve hizmetler sektörüne dair müzakerelerde bulunmuş ve şehrin/bölgenin bu çerçevede yapısal sorunlarını tespit ederek çözümüne yönelik beyin fırtınası mahiyetinde müzakereler gerçekleştirmişlerdir.

Eserin sektörler itibariyle ilk bölümleri bu toplantı çıktılarına dayanmaktadır. Diğer kısımlar ise başta MAÜ akademisyenleri olmak üzere sektörel temsilci kuruluşlardan yazarların katkısı ile oluşturulmuştur. Esere ilişkin kısa bilgiler şöyledir:

  • Eser; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerine yönelik dörder adet olmak üzere toplamda 12 bölümden oluşmaktadır.
  • Her bölümün başında içeriğin daha iyi anlaşılabilmesi için bir içindekiler listesi ve bölümün ‘amaçları, bulguları ve teklifleri’ Türkçe ve İngilizce dillerinde verilmektedir.
  • Eserin sonunda ise Mardin’in seçilmiş bazı sektörel sorunlarına ve ilgili kurumlar itibariyle çözümlerine dair özet bir dosya yer almaktadır.

Alanlarında uzman akademisyenler tarafından hazırlanan bu eser, bilimsel bilgilerin ve teorilerin pratikteki karşılıklarını ve uygulanabilirliklerini gösterir bir nitelik arz etmektedir. Dolayısıyla ortaya konan bazı sorunlara yönelik çözüm önerileri, bir saha çalışmasına veya bir ekonometrik analize dayalı olduğundan, doğrudan ilgililerin uygulayabileceği niteliktedir.

Eser, elbette bu hâliyle Mardin’in tüm sorunlarına çözüm arayışında değildir. Fakat şehrin/bölgenin tematik bazı sorunlarını ele alarak bunlara yönelik çözüm önerilerine odaklanıyor olması açısından önemli bir adım olduğu da açıktır.

MAÜKÖK, Mardin’de Odalar/Borsalar ve benzeri sektörel kurumlarla iş birlikleri yapmak suretiyle şehrin ve bölgenin sorunlarını ele alan ve çözümlerine odaklanan benzer çalışmalara devam etmeyi planlamaktadır.


Tarih : 22.06.2023 / Yer : MARDİN
Hit : 216