MAÜ-ODA/BORSA FUAR ARAŞTIRMASI ÜRETİCİLERİN TEKNOLOJİK ÜRÜNLERE YOĞUN İLGİSİNİ ORTAYA KOYUYOR

MAÜ-ODA/BORSA FUAR ARAŞTIRMASI ÜRETİCİLERİN TEKNOLOJİK ÜRÜNLERE YOĞUN İLGİSİNİ ORTAYA KOYUYOR

Highslide JS

Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları (Kızıltepe Ticaret Borsası, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası), Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü (MAÜKÖK) ile işbirliği yaparak bir saha çalışması gerçekleştirdi.

26-30 Ekim 2022’de düzenlenen 8.Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın (MAGROTEX’22) katılımcı firmalarıyla gerçekleştirilen bu faaliyetin temel amacı, Mardin’de düzenlenen bu Fuarın katılımcı firmalar açısından nasıl değerlendirildiğini ortaya koyabilmektir. Bununla bağlantılı olarak, elde edilen sonuçlar ilgili kişiler, kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılarak Fuarın daha da iyileştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, MAÜKÖK Koordinatörü ve TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci’nin yönetiminde İktisat-İşletme Bölümleri öğrencilerinin katkılarıyla yürütülen bu araştırma, Mardin İli/İlçeleri Odalarının/Borsalarının Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile ortak çalışması niteliğindedir.

7’si Mardin’den, 11’i Mardin dışından (Adana, Ankara, Gaziantep, Konya, Mersin, Urfa) olmak üzere toplamda 18 Fuar katılımcısı firma ile, yüzyüze anket usülüyle gerçekleştirilen araştırmada şu 10 (on) ana soruya cevap bulunmaya çalışıldı.

1) Bu fuara kaçıncı defa katılıyorsunuz?

2) Bu fuara katılım amacınız nedir?

3) Bu fuarda sergilediğiniz ürünler nelerdir?

4) Bu fuardan beklentileriniz nelerdi, bunlar karşılandı mı?

5) Bu fuara daha önce katıldıysanız ne tür faydaları oldu?

6) Bu fuarda yurt içiyle herhangi bir ticarî bağlantı sağlayabildiniz mi?

7) Bu fuarda yurt içiyle ne tür ticarî bağlantılar sağladınız?

8) Bu fuarda yurt dışıyla herhangi bir ticarî bağlantı sağlayabildiniz mi?

9) Bu fuarda yurt dışıyla ne tür ticarî bağlantılar sağladınız?

10) Bu fuar süresince herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?

 

Anket kapsamında verilen cevaplar harmanlandı ve genel durum tespiti yapılarak değerlendirmeye tâbi tutuldu. Araştırma ile ortaya çıkan sonuçların ve ilgili tekliflerin bir kısmı şöyledir:

  • Firmalardan 9’u (%50) ilk defa, diğerleri 2 ve daha fazla sefer katılmıştır.
  • 2 ve üstü kez katılanlardan 5’i (%28) bu yıl dahil yedinci defa katılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Mardin dışındandır.
  • Firmalar Fuara; “Bölge halkına ürünlerimizin tanıtımını yapmak, Hizmetlerimiz hakkında bilgiler sunmak, İlgilileri yeni teknolojik ürünler hakkında bilgilendirmek, Tanıtım ve satış yapabilmek, Üreticilerle bir araya gelmek, Üreticilerle fikir alışverişinde bulunmak, Ürünlerimizin reklamını yapmak, Yeni firmamızı tanıtmak, Yeni müşterilere ulaşmak, Üreticilere finansal imkânlar hakkında bilgi vermek” amacıyla katıldıklarını belirtmiştir.

 

  • Fuarda sergilenen ürünlerden bir kısmı şöyledir: Boru, Buğday, Damlama sistemleri, Drone, Enerji paneli, Et ve süt ürünleri, Fidan, Gıda analiz cihazları, Gübre, İnvertör, Jeneratör, Kuruyemiş, Laboratuvar cihazları, Mısır, Otomatik dümenleme sistemi, Pamuk, Sera malzemesi, Sıvı organik gübre, Zeytin, Ziraî ilaç, Ziraî tohum çeşitleri, Çiftçi finansal destek kartı.
  • Firmalar, Fuardan beklentilerini şöyle sıralamışlardır: “Bölge halkına ürünlerimizin tanıtımını yapmak, Hizmetlerimiz hakkında bilgiler sunmak, İlgilileri yeni teknolojik ürünler hakkında bilgilendirmek, Tanıtım ve satış yapabilmek, Üreticilerle bir araya gelmek, Üreticilerle fikir alışverişinde bulunmak, Ürünlerimizin reklamını yapmak, Yeni firmamızı tanıtmak, Yeni müşterilere ulaşmak, Üreticilere finansal imkânlar hakkında bilgi vermek”. Firmaların bir kısmı bu hedeflerini belli ölçülerde gerçekleştirdiklerini belirtirken, bir kısmı ise olumsuz fikir beyan etmiştir.
  • Fuara daha evvel katılan firmaların dile getirdiği faydaların bir kısmı şöyledir: “Ar-Ge çalışmalarına başlamamıza yol açtı, Daha fazla ürün satışı gerçekleştirdik, Firma tanıtımımıza katkısı oldu, Firmamıza dair olumsuz algıları bertaraf ettik, Traktör yerine dron ile ilaçlama oranı arttı, Yeni müşteriler kazandık, Yeni pazarlar keşfettik”.
  • Firmalardan 9’u (%50) yurt içiyle ticarî bağlantılar sağlayabildiğini ifade etmiştir. Bu çerçevede, “Bayilerle anlaşmalar yaptık, Bir firmaya ortak olduk, Cihaz satış anlaşması yaptık, Hizmet ön anlaşmaları yaptık, Yeni bağlantılar sağladık, Yeni satış anlaşmaları yaptık, Yerli bir marka ile ortaklık anlaşması imzaladık” şeklinde bilgi verilmiştir.
  • Firmalardan 2’si (%11) yurt dışıyla ticarî bağlantılar sağlayabildiğini ifade etmiştir. Bu çerçevede firmalar, ham madde bağlantısı yaptıklarını dile getirmiştir.
  • Firmaların bir kısmı, Fuar süresince birtakım sorunlarla da karşılaşmış olduklarını dile getirerek bunları şöyle sıralamıştır: “Aydınlatma sorunluydu, Elektrik kesintileri dolayısıyla cihazımızın adaptörü bozuldu, Klima sistemleri etkin çalışmıyordu, Organizasyon daha iyi olabilirdi”.

MAGROTEX’22 Fuarı, her ne kadar önceki dönem fuarlarına kıyasla daha düşük katılımlı olsa da yeni teknolojik ürünlerin yoğun biçimde sergilenmesine ve üreticilerin bunlara yakın ilgi duymasına imkân sağlaması bakımından önemini korumaktadır.

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, bu tür işbirlikleri yaparak şehre ve bölgeye ilişkin tespitler, değerlendirmeler ve iktisat politikası teklifleri içeren benzer çalışmalara devam edileceğini ifade etti.


Tarih : 2.12.2022 / Yer : ODA/BORSA MÜŞTEREK TOPLANTISI
Hit : 155