UFUK2020 PROGRAMI

UFUK2020 PROGRAMI

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizden alınan yazıda; TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülmekte olan Ufuk2020 Programı'ndan ve sonraki dönemlerde uygulanacak olan Avrupa Birliği Çerçeve Programlarından elde edilecek kazanımları azami ölçüde artırabilmek amacıyla oluşturulan Ufuk2020 Programı İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İYK), Avrupa Birliği Çerçeve Programlarının Türkiye'de etkili bir şekilde işleyişini sağlamaya yönelik strateji ve eylemleri belirlemek, belirlenen strateji çerçevesinde başlıca Ar-Ge ve İnovasyon aktörlerini harekete geçirerek teşvik edecek, bilgilendirecek ve destekleyecek kararları almak ve gerekli çalışmaları yapmak üzere yetkilendirildiği bildirilmektedir.

TOBB’un da temsil edildiği Ufuk2020 Programı İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İYK) kapsamında kurulan Eğitim ve İletişim Çalışma Grubu toplantısında alınan karar çerçevesinde Ufuk2020 Programı'nın kendi web sayfasının (https://ufuk2020.org.tr/tr ) takipçi sayısının artırılması adına üyelerimizin takip etmeleri talep edilmektedir.

Tüm Üyelerimize duyurulur.        


Tarih : 28.05.2019 / Yer : KIZILTEPE TİCARET BORSASI
Hit : 162