KUZEY IRAK SEVK ÖNCESİ İNCELEME UYGULAMASI KALDIRILDI

KUZEY IRAK SEVK ÖNCESİ İNCELEME UYGULAMASI KALDIRILDI

Bilindiği üzere, Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) uygulamasını, Merkezi Irak Yönetimi 1.7.2011, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de (IKBY) bundan 10 ay sonra 12/5/2012 tarihinde başlatmıştır. Uygulama kapsamında ürünlerin kalite ve standartlara uygunluğu belirlenen gözetim şirketleri tarafından denetlenmektedir. SÖİ, Merkezi Irak adına Bureau Veritas ve TÜV Rheinland, IKBY adına ise yine aynı şirketler ve ilaveten Baltic Control, Cotecna ve SGS tarafından yapılmaktaydı.

Bununla birlikte, IKBY'ye ihraç edilen ürünlerimize yönelik SÖİ gerçekleştiren kuruluşların sözleşmelerinin 19.02.2017 tarihi itibariyle sona erdiği, IKBY makamlarınca bu kuruluşların sözleşmelerinin yenilenmediği ve SÖİ uygulamasının Kuzey Irak için yürürlükten kaldırıldığı öğrenilmiştir. IKBY'ye ihraç edilecek olan ürünlere yönelik denetimler yeni uygulama kapsamında Kuzey Irak gümrüklerinde Kuzey Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi (KSQCA) personeli tarafından yapılacaktır.

Diğer taraftan, Merkezi Irak'a ihraç edilen ürünlere yönelik SÖİ uygulamasında herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup,  Bureau Veritas ve TÜV Rheinland tarafından verilen SÖİ Uygunluk Belgeleri aranmaya devam edilecektir. Anılan şirketlerle sözleşmeler 04.05.2017 tarihinde sona erecektir. Bu tarihten sonra ise yeni açılacak ihale kapsamında yetkilendirilecek şirketler aracılığıyla denetimlere devam edilmesi muhtemeldir.

IKBY tarafından uygulamada yapılan değişiklik gereği, teslim yeri Merkezi Irak olan -Merkezi Irak'a ihraç edilecek olan- mallar için SÖİ Uygunluk Belgeleri Habur Sınır Kapısında değil, IKBY-Merkezi Irak arasında kurulan iç gümrük kontrol noktalarında aranacaktır.  

Konuya ilişkin temin edilecek detaylı bilgiler ihracatçılarımızla bilahare paylaşılacaktır.

Saygıyla duyurulur.


Tarih : 27.02.2017 / Yer : .
Hit : 1747