MARDİN ODALARI/BORSALARI ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAYA GELDİ

MARDİN ODALARI/BORSALARI ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAYA GELDİ

Highslide JS

TOBB/TEPAV tarafından yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman” Projesi kapsamında, Mardin’de yerel/ulusal/uluslararası kalkınma faaliyetlerine katkı amacıyla tüm Odaların/Borsaların katılımıyla düzenlenen müşterek toplantıların 13.’sü gerçekleştirildi. Toplantı, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi’nde (MAÜ İİBF) icra edildi.

15 Kasım 2018’de yapılan toplantının katılımcıları şöyleydi: Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen, Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen; Kızıltepe Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Velit Aydın; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gümar Budak, Genel Sekreteri Çetin Sasa, Nusaybin Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: Mardin Odalarının/Borsalarının İyi Uygulama Örnekleri, Medyada Görünürlük, Mardin’e Teknopark/Teknokent Kurulması, Odalarda/Borsalarda Proje Uzmanı İstihdamı, Akademik Danışmanlık Dönem Faaliyetleri ve Aksiyon Planı.

Mardin Odalarının/Borsalarının iyi uygulama örnekleri toplantıda özel bir önemle ele alındı. Bu çerçevede, her Oda/Borsa, projelerine dair bilgi paylaşımında bulundu ve bunlara ilişkin müzakereler gerçekleştirildi. Odalar/Borsalar itibariyle sunumu yapılan uygulamaların/projelerin bir kısmı şöyle:

  • NTSO: Nusaybin’e Tekstilkent kurulması; Yönetime, Personele ve üyelere yönelik eğitim programları.
  • KTB: Mardin Gıda Analiz ve Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi Güdümlü Destek Projesi; Bulgur ve Makarna Sektörüne yönelik Yunanistan ve İtalya Ticaret Odası Kapasite Geliştirme AB Projesi; Lisanslı Depoculuk ve Yetkili Sınıflandırma Eğitimi Teknik Destek Projesi; Kurumsal Kapasite Artırımı Teknik Destek Projesi; MAÜ İktisat Öğrencilerine yönelik Araştırma-İnceleme Programı; Yönetime, Personele ve üyelere yönelik eğitim programları; Derik Halhalı Zeytinyağı Coğrafî İşaret Projesi; Kızıltepe Kırmızı Mercimeği Coğrafî İşaret Projesi.
  • KTSO: Üyelere “Amaca Yönelik” memnuniyet tespit çalışmaları, Yönetime, Personele ve üyelere yönelik eğitim programları.
  • MTSO: TOBB işbirliğiyle Suriyelilerin Türkiye’ye Entegrasyonu kapsamında “Meslek Edindirme Projesi”.
  • NTB: DİKA’dan Proje Hazırlamaya İlişkin Teknik Destek Projesi; Hububat Analiz Laboratuarı kurulmasına yönelik altyapı çalışmaları; Stratejik Plan kapsamında “Üye Teşvik Merkezi” kurulması; Nusaybin’de bölgeye yönelik bir “Tarım Çalıştayı” gerçekleştirilmesi; Lisanslı Depoculuk Projesi.

Mardin’e Teknopark/Teknokent kurulması mevzuu diğer bir gündem maddesiydi. Bu çerçevede toplantıda, müteşebbislere uygun ortam hazırlamak, üniversite-sanayi arasında köprü olmak ve bunların bölgesel kalkınmaya katkılarını artırmak amacıyla Mardin’de kurulması planlanan Teknokente ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. MAÜ İİBF Öğretim Elemanları Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Kayaoğlu, Dr.Öğr.Üyesi Ömer Doru, Arş.Gör. Mehmet Sadık Aydın, Arş.Gör.İslam Altun ve Ar.Gör.Abdurrahman Ocakhanoğlu’nun da iştirak ettiği toplantının bu kısmında, Teknokent kurma düşüncesi paylaşıldı ve Odaların/Borsaların bu sürece dair destekleri araştırıldı. Kurumların tamamı bu fikre olumlu yaklaştıklarını ve imkânları nispetinde katkı sağlayacaklarını ifade ettiler.

Toplantıda müzakere edilen diğer bir husus da Mardin Oda/Borsa Müşterek Proje Ekibi ile ilgiliydi. Bu kapsamda, Odaların/Borsaların projelere yoğunlaşmak üzere özel bir Proje Uzmanı pozisyonu tespit etmesinin faydası üzerinde duruldu. Odalar/Borsalar, bu konuyu gündemlerine almaya karar verdi.

XIV.Müşterek Toplantının, 2019 Mart’ında Kızıltepe Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.


Tarih : 15.11.2018 / Yer : MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Hit : 800