MARDİN ODALARI/BORSALARI X.MÜŞTEREK TOPLANTISI İÇİN NUSAYBİN’DE

MARDİN ODALARI/BORSALARI X.MÜŞTEREK TOPLANTISI İÇİN NUSAYBİN’DE

Highslide JS

TOBB/TEPAV tarafından yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman” Projesi kapsamında Mardin’de gerçekleştirilen yerel kalkınma faaliyetlerine tüm Odaların/Borsaların katılımıyla düzenlenen müşterek toplantılar serisiyle devam ediliyor. Bu çerçevede Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, X.Müşterek Oda/Borsa Toplantısını Nusaybin Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

10 Ağustos 2017’de yapılan toplantıya Odalardan/Borsalardan şu isimler katıldı: Nusaybin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeyhmus Peker, Meclis Başkan Yardımcısı Abdulhakim Aytimur, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Çetin Sasa; Kızıltepe Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Sedat Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Velit Aydın; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen, Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen; TOBB/TEPAV, Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Ağırlıklı olarak, Mardin Odaları/Borsaları Müşterek Proje Ekibi’nin 01.08.2017 tarihinde Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile gerçekleştirdiği görüşmede alınan tavsiye kararlarının müzakere edildiği ve karara bağlandığı bu Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: Mardin Odalarının/Borsalarının İyi Uygulama Örnekleri, Kalkınma Ajansı ile İlişkiler, Coğrafî İşaretler Projesi ve Mardin Zirvesi, Odaların/Borsaların 2018 Yılı Eğitim Programları, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Mardin Oda/Borsa Müşterek Proje Ekibinin Yapısı ve Faaliyetleri, Akademik Danışmanlık Dönem Faaliyetleri, Akademik Danışmanlık Dönem Aksiyon Planı

Toplantı sonucunda somut adımlar atılmasına karar verilen bazı hususlar şöyle:

  • DİKA tarafından koordine edilen Dicle Bölgesi Coğrafî İşaretler Projesi’ne fiilî katkı sağlanması kararı alındı. Odalar/Borsalar, bu projenin tarafı olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Bu kapsamda hem proje ekibine personel tahsisine hem de imkânlar ölçüsünde finansal katkı sağlanacak.
  • Odalar/Borsalar, DİKA’nın 6-8 Ekim 2017 tarihlerinde Mardin’de YÜCİTA (Yöresel Ürünler ve Coğrafî İşaretler Türkiye Araştırma Ağı) ile düzenlemeyi planladığı “Coğrafi İşaretler Zirvesi”nde aktif olarak rol alma talebini yineledi. Bu kapsamda Mardin Odaları/Borsaları, Mardin’in yöresel ürünleriyle bu Fuarda yer almasına karar verdi. Odalar/Borsalar Mardin ölçeğinde gerekli organizasyonu gerçekleştirerek coğrafî işaret potansiyeline sahip çeşitli ürünleri Zirve boyunca standlarda sergilemeyi hedefliyor.
  • Odalar/Borsalar tarafından oluşturulan Mardin Oda/Borsa Müşterek Proje Ekibinin beşerî sermayesinin artırılabilmesi ve bölgesel kalkınmaya yönelik katma değeri olan projeler üretebilmesi için DİKA tarafından bir oryantasyon ve proje eğitim programı düzenlenmesi talebi yinelendi.
  • Odaların/Borsaların 2018 yılı muhtemel eğitim programlarının proje kapsamında organize edilerek müşterek programlar hâlinde icra edilmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede, her Odanın/Borsanın düzenleyeceği eğitim programı diğer Oda/Borsa üyelerine de açık olacak. Böylece belli bir süreç dahilinde tespit edilecek müşterek eğitim programları, daha profesyonel bir eğitimci kadrosu ile daha etkin bir tarzda icra edilebilecek.

Genel nitelikli müzakerelerle tamamlanan programda, XI.Müşterek Toplantının 2017 Aralık’ında Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.


Tarih : 10.08.2017 / Yer : NUSAYBİN TİCARET BORSASI
Hit : 1240