MARDİN ODA/BORSA MÜŞTEREK PROJE EKİBİ İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

MARDİN ODA/BORSA MÜŞTEREK PROJE EKİBİ İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Highslide JS

Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, 26.04.2017 tarihli VIII.Müşterek Oda/Borsa Toplantısında aldığı kararla, ilgi alanları dahilinde çeşitli projeler hazırlamak ve yürütmek maksadıyla bir proje ekibi kurma kararı almış ve bu kapsamda, her Odanın/Borsanın birer personel tahsis etmesi suretiyle bir ekip oluşturmuştu. Odalar/Borsalar, 11.07.2017 tarihli IX.Müşterek toplantısında da ekibin aktif hâle gelmesini kararlaştırmıştı. İşte bu doğrultuda söz konusu ekip ilk toplantısını 24.07.2017 tarihinde gerçekleştirdi.

Kızıltepe Ticaret Borsası ev sahipliğinde icra edilen toplantıya şu isimler katıldı: Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert (Proje Ekip Koordinatörü), Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Sibel Gültekin, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Velit Aydın, Nusaybin Ticaret Borsası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen, Proje Uzmanı Emir Yücesoy, TOBB/TEPAV ve Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci (Proje Ekip Danışmanı).

Toplantıda üç ana gündem maddesi müzakere edildi:

1) Kurumsal web sitelerinin revizyonu/iyileştirilmesi: Bu çerçevede, taşıdıkları önem itibariyle, Odaların/Borsaların kurumsal web siteleri ayrıntılı biçimde analiz edilerek iyileştirilebilecek alanlara dair müzakereler gerçekleştirildi.

2) Muhtemel proje alanları: Mardin Odalarının/Borsalarının münferiden ve/veya müştereken hazırlayabileceği potansiyel proje alanları üzerinde çalışıldı. Bu çerçevede hem kurum personeline hem yönetimine hem de üyelerine yönelik çeşitli proje fikirleri analiz edildi.

3) 2018 dönemi muhtemel eğitim programları: Daha etkin eğitim programları icra edilmesine yönelik müzakerelerde bulunuldu. Bu çerçevede, 2018 dönemi potansiyel eğitim programlarına ilişkin araştırmalar yapılması kararlaştırıldı.

Gündem dışı müzakerelerin de yapıldığı toplantıda, müteakip toplantının Eylül ayında Nusaybin Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.


Tarih : 24.07.2017 / Yer : Kızıltepe Ticaret Borsası
Hit : 901