MARDİN İLİ VE İLÇELERİ ODALARI/BORSALARI DİCLE KALKINMA AJANSI İLE DİRSEK TEMASINDA

MARDİN İLİ VE İLÇELERİ ODALARI/BORSALARI DİCLE KALKINMA AJANSI İLE DİRSEK TEMASINDA

Highslide JS

TOBB/TEPAV tarafından yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman Projesi” kapsamında, Odaların/Borsaların kurumsal kapasiteleri artırılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, kurumsal ilişkilerini güçlendirmeye ve bununla bağlantılı olarak işbirliği seviyesini yükseltmeye çalışıyor. Bu hedefe yönelik olmak üzere Odalar/Borsalar, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile bir araya geldi.

Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, aralarında Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak illerinin yer aldığı TRC3 Bölgesinin kalkınmasında önemli payı olan Dicle Kalkınma Ajansı ile çeşitli konularda müzakerelerde bulunmak ve bölge kalkınmasında Oda/Borsa ve DİKA arasında bir sinerji oluşturabilmek maksadıyla Genel Sekreter Yılmaz Altındağ’ı makamında ziyaret etti.

17 Temmuz 2017’de yapılan toplantıya Odalardan/Borsalardan şu isimler katıldı: Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet Aslan; Nusaybin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş; Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Toplantının temel hedefi, DİKA ile bölgesel kalkınma amaçlı bazı hususlarda lobi faaliyetleri icra edebilmekti. Bu çerçevede, DİKA ile Yöresel Ürünler Fuarı, Coğrafî İşaretler Zirvesi ve Proje Hazırlama Eğitimleri düzenlenmesi hususlarında işbirliği imkânları araştırıldı.

Toplantıda Odalar/Borsalar, öncelikle DİKA’dan her sene düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı(YÖREX)’na Dicle Bölgesi’nden katılıma ilişkin gerekli desteğin sağlanması talebinde bulundu. Bu kapsamda, diğer bölge illeriyle beraber Mardin’in yöresel ürünleriyle bu Fuarda yer almasının önemine dikkat çekildi.

Toplantının diğer gündem maddesi olan “Coğrafî İşaretler Projesi” kapsamında Odalar/Borsalar, 2017 Ekim’inde Mardin’de YÜCİTA (Yöresel Ürünler ve Coğrafî İşaretler Türkiye Araştırma Ağı) ve benzeri kuruluşlarla düzenlenecek sempozyum organizasyonunda yer alma niyetlerini dile getirerek DİKA’nın da bu faaliyete destek olmasını talep ettiler.

Diğer bir gündem maddesi de Odalar/Borsalar tarafından oluşturulan Mardin Oda/Borsa Müşterek Proje Ekibinin aktif hâle gelmesi hususunda DİKA’nın teknik destek sağlaması idi. Bu kapsamda, söz konusu proje ekibinin etkinliğinin artırılabilmesi ve bölgesel kalkınma amaçlı projeler üretebilmesi için DİKA tarafından bir oryantasyon ve proje eğitim programına tâbi tutulması beklentisi dile getirildi.

Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, ilave hususların da müzakere edildiği bu toplantının çok verimli geçtiğini ifade etti. Nitekim, yapılan müzakereler sonrasında DİKA ve Odalar/Borsalar arasında bahsi geçen bütün alanlarda işbirliği yapılmasına karar verildi. Ayrıca hem Oda/Borsa hem de DİKA Yönetimleri, bölgesel kalkınmayı hedefleyen her türlü alanda kurumsal işbirliğine daima hazır olduklarını tekrar dile getirdiler.


Tarih : 17.07.2017 / Yer : DİCLE KALKINMA AJANSI
Hit : 1140