MARDİN ODALARININ/BORSALARI PROJELERE AĞIRLIK VERİYOR

MARDİN ODALARININ/BORSALARI PROJELERE AĞIRLIK VERİYOR

Highslide JS

Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, müşterek toplantılarının 20.’sini gerçekleştirdi. Toplantı, Kızıltepe Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde yapıldı.

19 Temmuz 2022’de düzenlenen toplantının katılımcıları şöyleydi: Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Meclis Başkan Vekili Mehmet Hatip Özer, Genç Girişimciler Kurul Üyesi İbrahim Tutaşı; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan; Nusaybin Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeyhmus Peker, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) (vekalet); TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: Odaların/Borsaların İyi Uygulamaları, Odaların/Borsaların Medyada Görünürlük Faaliyetleri, MAÜKÖK-Oda/Borsa Ortak Saha Çalışmaları, Kitap Projesi İşbirliği Müzakeresi, Tarımsal Proje İşbirliği Müzakeresi, Akademik Danışmanlık Dönem Faaliyet Çizelgesi.

Mardin Odaları/Borsaları, dönem içinde gerçekleştirdikleri şu iyi uygulama örnekleri hakkında bilgiler verdi:

  • KTB: DİKA ile cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında hizmet binasının tamamlanması projesi, Bulgurcular Derneği ile Ur-Ge projesi.
  • KTSO: Sektörler itibariyle Ur-Ge proje çalışmaları.
  • MTSO: Hizmet binasının tamamlanması, TOBB ile ana okulu inşa çalışmaları.
  • NTB: Alternatif ürün geliştirme projesi kapsamında 35 dönümlük alanda yer fıstığı yetiştirme çalışmaları.
  • NTSO: Tekstilkent kurulmasına ilişkin çalışmalar.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

  1. Dönem içinde Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ)-Odalar/Borsalar işbirliğiyle üç saha çalışması gerçekleştirildi. Bunlar; 7.Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları, Gıda ve Hayvancılık Fuarı Katılımcı Firmalarına Yönelik Anket Çalışması, Mardin OSB ve Civar Firmalarının İçsel ve Dışsal Ekonomilerine İlişkin Anket Çalışması ve Mardin Bankaları Araştırma Faaliyetidir.

Benzer saha çalışmalarının yapımına devam kararı alındı. Amaç, bölgenin potansiyelini ortaya koymak ve tespit edilen sorunlara yönelik çözüm teklifleri sunmaktır.

  1. ‘Mardin’in Sektörel Panoraması: Bazı Tematik Sorunlar ve Çözüm Teklifleri’ başlıklı bir kitap projesine dair müzakerelerde bulunuldu. Bu projenin de MAÜ ile işbirliği hâlinde gerçekleştirilmesine karar verildi. Amaç, Mardin’in sektörel bazda karşılaşılan bazı sorunlarının özel olarak irdelenmesi ve çözümlerine yönelik somut tekliflerde bulunulmasıdır.
  2. Yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan diğer bir proje de tarımsal alanda karşılaşılan temel sorunlardan biri olan anız yakımına yönelik olacak. Odalar/Borsalar, MAÜ akademisyenlerinin yürüteceği bu projeye paydaş statüsünde katılmayı kararlaştırdı. Amaç, anız yakma sorununun giderilmesine katkı sağlayabilmektir.

21.Müşterek Toplantının, Kasım 2022’de Mardin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.


Tarih : 19.07.2022 / Yer : KIZILTEPE TB
Hit : 140