MARDİN ODALARI/BORSALARI MARDİN ÜRÜNLERİNİN PROMOSYONUNA YÖNELİYOR

MARDİN ODALARI/BORSALARI MARDİN ÜRÜNLERİNİN PROMOSYONUNA YÖNELİYOR

Highslide JS

Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, bölgesel kalkınma odaklı faaliyetler kapsamında müşterek toplantılarının 18.’sini gerçekleştirdi. Toplantı, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı.

28 Haziran 2021’de düzenlenen toplantının katılımcıları şöyleydi: Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Akreditasyon Sorumlusu Ferhat Dündar; Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Duyan, Akreditasyon Sorumlusu Elif İlhan; Nusaybin Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Genel Sekreteri Abdullah Dal; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş; Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen; TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: Odaların/Borsaların İyi Uygulamaları, Odaların/Borsaların Medyada Görünürlük Faaliyetleri, Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü (MAÜKÖK) ile İşbirliği, Müşterek Proje Ekibi, e-Ticarete Entegrasyon Çalışmaları, Genç ve Kadın Girişimci Kurullarıyla İşbirlikleri, Bölgesel Kalkınma Amaçlı Çalışmalar: Yerel Sınaî Ürün Promosyon Çalışmaları, Akademik Danışmanlık Dönem Faaliyet Çizelgesi

Mardin Odaları/Borsaları, dönem içinde gerçekleştirdikleri şu iyi uygulama örnekleri hakkında bilgiler verdi:

  • KTB: Büyük arazilerde fertigasyon sisteminin uygulanmasına ilişkin AB projesi.
  • KTSO: Siirt Fıstığı ekim çalışmaları.
  • MTSO: Midyat OSB’nin kuruluş çalışmaları.
  • NTB: İkinci ürün olarak yer fıstığı ekim çalışmaları.
  • NTSO: Tekstilkent kurulmasına ilişkin faaliyetler.

Toplantıda alınan kararlar şöyledir:

  1. Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü (MAÜKÖK) ile işbiriği kapsamında “e-Akademi” isimli bir platform üzerine çalışmalar gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, ilgi ve uzmanlık derecelerine göre MAÜ akademisyenleri ile eğitim programları düzenlenmesine yönelik bir platform oluşturulması hedefleniyor.
  2. Mardin Odalarının/Borsalarının 2021 yılı tematik hedefi olarak belirlediği “Üyelerin e-Ticaret Sistemine Entegrasyonu” ile ilgili çalışmalar kapsamında yeni faaliyetler icra edilmesi kararlaştırıldı. Bu amaçla, ilgili web site hizmet sağlayıcılarından teknik destek alınması planlanıyor.
  3. Kalkınma Ajansı ile işbirliği imkânlarının artırılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, “Üyelerin e-Ticaret Sistemine Entegrasyonu” hususunda Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile bir proje hazırlanması veya kurumdan doğrudan teknik destek alınması meselesi müzakere edilecek.
  4. Genç ve Kadın Girişimci Kurullarıyla potansiyel işbirliği imkânları müzakere edildi. Her Odanın/Borsanın bizzat ve/ya ortak biçimde Genç ve Kadın Girişimci Kurullarıyla işbirliği hâlinde projeler hazırlaması konusunda mutabakat sağlandı.
  5. Mardin Odaları/Borsaları, bölgesel kalkınma amaçlı çalışmalar kapsamında “Yerel Sınaî Ürünlerin Promosyonuna” yöneliyor. Bu kapamda, ilgili kamu, özel ve karma kuruluşların da desteği alınarak bir inisiyatif oluşturulması ve Mardin’de üretilen ürünlerin tüketicilerin gündemine daha yoğun bir şekilde girmesi için faaliyetler icra edilmesi kararlaştırıldı.

19.Müşterek Toplantının, Eylül 2021’de Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.


Tarih : 28.06.2021 / Yer : KIZILTEPE TSO
Hit : 218